telugu.tennetics.com
నీ తొలి కలలో
ఎంత దూరం నీ పిలుపై ఎంత కాలం అని వేచుండాలే నా మధిలో నా కలలో నీవే వొచ్చి వేదించావే నా ప్రాణం నీదే నీకది తెలుసు గా నీ తొలి కలలో నే కనిపించి కవ్వించలేదా నీ తొలి కలలో నే కనిపించి కవ్వించలేదా ఆ కలనే నువు…