telugu.tennetics.com
కారు మబ్బు కమ్ముకుంది
కారు మబ్బు కమ్ముకుంది చీకటంత చేరువయింది ఆశలన్ని వీడమంది వెన్నెలేది కాననంది ఎందుకో మరీ రెక్క విరిగి పడ్డట్టి సీతా కోక చిలకల్లే గొంతు మూగబొయినట్టి కొమ్మ మీది కొయిలల్లే విసిగి పోయి వేచింది మధి ఎందుకో …