telugu.tennetics.com
కల నేడే వరం లాగా
కల నేడే వరం లాగా నన్నే చేరే స్వరం లాగా ఆకాశం లో మేఘం లాగా మేఘం వెంటా విల్లే రాగా మనసుకే తెలియని మధురమే నేడిలా నేలపై ఒదిగెనా కలతలే మాపేనా పిలుపులో పలుకులో వలుపులో గెలుపులో నమ్మనీ తలపులో చేరెనా హాయిద…