telugu.tennetics.com
కడలి అలలా చిలిపి కలలా
కడలి అలలా చిలిపి కలలా దరికి చేరే వలపు వలవా కనులనడిగా కలలొ వెతికా మలుపు తిరిగే పలుకులనవా నేడే మనసే జత కోరిందనీ నీతో బ్రతుకే కొన్సాగాలనీ ఇకపై వయసే చెలరేగిందనీ వలపే వరమై విరబూసిందనీ వాగుల్లో వంకల్లో క…