telsiai.ateitis.lt
Vizija ir misija
Vizija: Organizacija, kurioje kiekvienas katalikas gali tobūlėti ir prasmingai veikti. Misija: Ateitininkų, kaip jaunimo ugdymo organizacijos misija. Vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra- ideologija ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesau