telsiai.ateitis.lt
Ateitininkų Istorija
Mūsų organizacijos istorija rišasi su Lieuvos istorija ir su tų laikų pasaulio įvykiais. Bus daug lengviau suprasti ateitininkų istoriją jeigu skaitydamas stengsis galvoti: kas tuo metu vyko Lietuvoje? kas darėsi pasaulyje? kaip tas paveikė lietuvius? kaip tas paveikė ateitininkus? Kai