tekstiltekstil.com
Haşıl Sökme Yöntemleri
Amacı, çözgü ipliklerine dokuma öncesi uygulanmış olan haşıl maddelerinin uzaklaştırılması için yapılan bu işlem; 4 farklı yöntemle yapılabilmektedir. Emdirme Yöntemine Göre Haşıl Sökme :Enzimler, bitkisel ve hayvansal mikroorganizmalardan oluşan biokatalizörlerdir. Kimyasal yapıları proteindir. Nişasta parçalanmasında kullanılan enzimler amilaz adı altında toplanır. Haşıl sökmede en çok kullanılan amilaz bakteri amilazıdır. Yüksek sıcaklıkta ve geniş ph aralığında etkinliğini koruyabilmektedir. 0.5 – 1 g/L bakteri amilazı kullanmak yeterlidir. Normal bakteri amilazı ancak 100 – 115 C ye kadar dayanıklıdır. Son yıllarda yüksek sıcaklığa dayanıklı özel enzimler üretilmiştir. Sodyum klorür, fosfat asit tuzları ve şeker gibi maddeler enzim aktivitesini arttırır. Haşıl sökme işlemi kesikli, yarı kesikli, kesiksiz yöntemler ile yapılabilmektedir. Kesikli yöntemlerde haspel, jigger, emdirme (fulard) makinaları kullanılır. Banyo emdirildikten