teenportall.com
Интересът към Kанго джъмпс у нас нараства през последните месеци
Един сравнително непознат до скоро у нас спорт – Kangoo Jumps – става все по-популярен сред българит...