teenportall.com
Кръгла маса обсъжда връзките между висшето образование, бизнеса и политиката в Европа и у нас
В края на миналия месец се проведе първата кръгла маса на тема „Връзките висше образование–бизнес–по...