teenportall.com
Американски стил или как да се обличаме като американци
Какво пък чудо ще е този „американски стил“? Всъщност, той е много удобен и лесен за следване, а в с...