teenportall.com
Samsung Electronics сменя пластмасовите опаковки с природoсъобразни материали
Съгласно политиката на компанията за устойчиво развитие, Samsung планира да намали и замени опаковки...