teenportall.com
Ново онлайн предаване представя постиженията на хора с увреждания
„Видими?“ e ново онлайн предаване, което представя живота на хора с увреждания и успехите, които те ...