tedxmanresa.com
Xavier Gironès
Doctor en Biologia per la Universitat del País Basc, especialitzat en neurociències i envelliment humà. Director de Recerca i Innovació a Fundació Universitària del Bages (FUB) – Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, on també imparteix classes a les Facultats de Ciències de la Salut i Ciències Socials de