techniklogistyk.com
Czas pracy kierowców - załoga dwuosobowa - TECHNIKLOGISTYK.COM
Normy dotyczące czasu pracy kierowców poruszających się samochodami powyżej 3,5 t określone są w ustawie o czasie pracy kierowców w Rozporządzeniu (WE) Nr 561/2006 oraz umowie AETR. Kierowca poruszający się samochodem powyżej 3,5 t zobligowany jest do przestrzegania czasu pracy kierowców zgodnie z poniższymi zasadami: Załoga – to przynajmniej dwóch kierowców, kierowca prowadzący pojazd ewidencjuje czas jazdy, natomiast …