techniklogistyk.com
Wskaźnik OEE w praktyce - techniklogistyk.com
Analiza OEE w prosty sposób pokazuje gdzie mamy do czynienia z marnotrawstwem czyli tym wszystkim co generuje koszty i nie przynosi wartości dodanej. Dzięki takim informacją łatwiej jest wprowadzić działania korygujące które zwiększą efektywność i obniżą koszty co w efekcie przełoży się na koszt jednostkowy wytworzenia wyrobu gotowego i sprawi że przedsiębiorstwo stanie się bardziej …