techniklogistyk.com
Analiza ABC - techniklogistyk.com
Analiza ABC – jest to metoda zarządzania zapasami która polega na podziale zapasów na trzy grupy. Ważnym elementem w analizie ABC jest kryterium jakie przyjmujemy warto podkreślić że dokonując klasyfikacji zapasów możemy skupić się tylko na jednym kryterium np.wielkość wydań, wartość sprzedawanych produktów itd. Istotne jest to że przy tworzeniu analiza ABC konieczne jest uporządkowanie poszczególnych …