teberooz.ir
کرم های بدن را با عسل درمان کنید
کرم های بدن را با عسل درمان کنید الف: دو کیلو کلم قرمز را خرد کرده و آب آنرا بگیرید و هم وزن آن عسلمخلوط کنید. سپس آن را جوشانده تا به صورت شربت غلیظی در آید. کف آن را گرفته و بگذارید سرد شود. روزی…