teberooz.ir
چگونه از خونریزی معده جلوگیری کنیم؟
چگونه از خونریزی معده جلوگیری کنیم؟ درمان گیاهی خونریزی معده کنار خشک را نرم بسایید و یک قاشق از آن را با شربت مخلوط کنید و بخورید. بابونه شیرازی، آویشن شیرازی، شاه تره، انیسون، افسنطین، مخلصه، با…