teberooz.ir
پیماز گونه ای از بادمجان غیر خوراکی با خاصیت دارویی
پیماز یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی پیماز است . پیماز گونه ای از بادمجان است، میوه اش خوراکی نیست، فقط از نظر خواص طبی مورد توجه می باشد. بلندی ساقه ی این …