teberooz.ir
علل عفونت رحم را میدانید؟!
علل عفونت رحم را میدانید؟! عفونت رحم برای رفع عفونت رحم، هر روز آب دمکرده گزنه را بنوشید و گزنه کوبیده را با کمی نمک مخلوط کرده و شب ها داخل رحم بگذارید. برگ مورد و آویشن شیرازی از هر کدام ۲۰ مثقا…