teberooz.ir
 علت شنیدن صدای مبهم در گوش چیست ….؟؟
علت شنیدن صدای مبهم در گوش چیست ….؟؟ بادرنجبویه: ۲۰ گرم از این گیاه را در ۲ لیوان آب بجوشانید و پس از هر غذا یک استکان از ان بنوشید. درمان شنیدن صداهای موهوم: اگر به‌‌طور منظم صداهای …