teberooz.ir
زیبا شدن چهره با کبد سالم
زیبا شدن چهره با کبد سالم پوست صورت یا چهره، آینه تندرستی و سلامت دستگاه های درونی بدن، خصوصاً کبدمیباشد. اختلال در هر یک از ارگانهای بدن، به ویژه غدد مترشحه داخلی و کبد باعث بیماری ها و ناراحتیهای…