teberooz.ir
 راه کارهایی  ساده  برای درخشش مو
راه کارهایی ساده برای درخشش مو برای درخشش موهای مشکی که تار و کدر شده اند میتوانید از اکلیل کوهی استفاده کنید. این گیاه در شفافیت و لطافت بخشیدن به موهای تیره اعجاز می کند. -اکلیل کوهی ۲ …