teberooz.ir
درمان اسهال با داروهای گیاهی!!
درمان اسهال با داروهای گیاهی!! صبح ناشتا نیم مثقال زرمبادکوبیده را باشربت به مخلوط کنید و بخورید. نشاسته را با زعفران بپزید و با کمی شکر شیرین کنید و بخورید. جو را سه روز در اب بخیسانید بعد ابش …