teberooz.ir
ایا می دانید شروع زودهنگام غذای کودک چه عوارضی دارد ؟
ایا می دانید شروع زودهنگام غذای کودک چه عوارض دارد ؟ خطرات زود شروع کردن غذای کمکی اگر غذای کمکی زودتر از ۶ ماهگی شروع شود، ممکن است مسایل و مشکلات زیر برای کودک به وجود اید: ۱- غذای کمکی که به شیر…