teberooz.ir
 انحراف لگن خاصره  / قسمت اول
انحراف لگن خاصره شاید نزدیک به ۲۰ درصد افراد جامعه دچار چنین مشکلی هستند ولی خود نمی دانند که با مقایسه ساییده شدن کف کفش ها شاید بتوانند متوجه آن بشوند به هر صورت این بیماری مختص زنان نمی باشد ول…