teberooz.ir
آیا وقفه تنفسی در خواب خطرناک است؟
آیا وقفه تنفسی در خواب خطرناک است؟ وقفه تنفسی در حین خواب موقتی و تکرارشونده می باشد. این بیماری در کودکان و بالغین (در سنین ۴۰ تا ۶۰ سالگی) و در مردان نیز شایع تر است. عامل ژنتیکی نیز در این مورد…