teberooz.ir
آنچه باید درمورد گیاه شاهسفرم بدانید!!!
آنچه باید درمورد گیاه شاهسفرم بدانید!!! شاهسفرم یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی شاهسفرم است .گیاهی است از خانواده Compositae، پایا و علفی که بلندی آن ۵۰-۷۰ سان…