teatrodelossentidos.com
La Ciutat Interior
En motiu dels 80 anys del primer bombardeig sobre la ciutat de Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola,Giovanna Pezzullo del Teatro de los Sentidos, amb la col·laboració de l’Asociación Inefable i del MUHBA, presenta La Ciutat Interior. L’espectacle és un recorregut sensorial pel Refugi 307 que converteix els túnels en un terri­tori viu, com les venes