teatritx.com
El bagul de les sorpreses
El que passarà ara i aquí és un experiment sensorial o per dir-ho d'una altra manera un taller-espectacle sobre sensacions i emocions. Crearem una sèrie d'associacions a partir dels elements com la fusta, el foc, etcètera, extretes del Feng Shui, la sabiduria més antiga de la terra, que prové de la Xina i que ens