teatr.polanica.pl
Konkurs kulinarny - Teatr Zdrojowy- Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju
Regulamin konkursu Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu (dalej: ,,Uczestnik”). Warunki uczestnictwa określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Celem konkursu jest zachowanie tradycji kulinarnych przywiezionych przez osadników na ziemiach odzyskanych, popularyzacja dań powstałych w oparciu o dary natury Ziemi Kłodzkiej, ukazanie przemian w kuchni iwięcej...