tarotguiderna.se
Vättar i folktron
I den nordiska folktron finns det bland annat vättar som beskrivs oftast som små varelser som ser ut som oss vanliga människor. De lever i samhällen under jorden. Det finns dock föreställningar om att vättarna kan anta andra skepnader, även att bli osynliga. Oftast talas det om att de förvandlas til