tarkhiskara.com
ترخیص قطعی کالا | گمرک و اظهارکننده | ترخیص کالا | ترخیص قطعی کالا از گمرک | واردات
در این مقاله موارد اختلاف بین گمرک و اظهارکننده قبل از ترخیص قطعی کالا ( ترخیص قطعی کالا از گمرک ) و راه حل اختلاف واردات و ترخیص کالا را بیان نماییم.