tarihtenyazilar.com
İskitlerde Hayat Tarzı
Her toplumun kendine has bir hayat tarzı olduğu malumdur. İskitlerin hayat tarzı da çoğu antik devir topluluklarından farklılıklar göstermektedir. Hippokrates’in bildirdiğine göre, İskitler g…