tarihtenyazilar.com
Hindistan’da Bir Türk Hükümdarı: Babür Şah
Babür İmparatorluğu diğer bir deyişle de Gürganiye Devleti’nin kurucusudur. Anne tarafından Cengiz Han, baba tarafından Emir Timur’un soyundan gelir. Babası Timur’un oğlu Ömer Şeyh Mirza’dır. Türk …