tarihtenyazilar.com
Mehmet Çelebi ve Fetret Devri
Babası Yıldırım Beyazid annesi ise Germiyanoğlu Süleyman Şah’ın kızı Devlet Hatun’dur. Mehmed Çelebi’nin doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de kaynaklarda 1379-1386-1390 olarak ifade edilmi…