tarihtenyazilar.com
Babil Ülkesi
Babil kenti ve bu kentin merkezinde şekillenen Krallık ve İmparatorluklar en eski çağlardan itibaren tarihe damgasını vurmuşlardır. Biz, Babil adıyla anılan devletleri üçe ayırırken bunlara Eski Ba…