targo.bg
На центъра на Търговище слагат нова градска придобивка от огромна важност... | Targo.bg
На центъра на Търговище скоро ще заработи нова придобивка, която цели да помогне за повишаване качеството на живот на хората в града!