tarbiyahsunnah.com
TERCELANYA SIKAP FANATIK DAN TA’ASHUB – Ustadz Abu Haidar As Sundawy – Radio Rodja Bandung 1476 AM
Bismillah, Tercelanya Sikap Fanatik dan Ta’ashub – Ustadz Abu Haidar As Sundawy. Berikut merupakan dokumentasi Kajian Rutin Islam Ilmiah kitab al ‘Awaa’iqu ath Thalab (Kenda…