taras.dyatlik.net
Небогословські роздуми на Книгу Екклезіястову 7:16-17
“Не будь справедливим занадто, і не роби себе мудрим над міру: пощо нищити маєш себе? Не будь несправедливим занадто, і немудрим не будь: пощо маєш померти в нечасі своїм?” (Екклезіяст …