tamvunguyetlau.com
Dị Giới Lĩnh Chủ Sinh Hoạt - Chương 21+22 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 21: Giáo sư Noah 5 Edit: Jenny Beta: Sakura Alice từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển trục đưa cho Katy, “Ném về phía anh ta” Katy đã lớn như vậy vẫn chưa từng thấy qua quyển trục ma pháp. Nghe lời của chị chủ không chần chừ mở quyển trục ra.More