tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 1009+1010 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 1009: Đổi xe Edit: Hong Van Beta Tiểu Tuyền Nói đến đây, trong mắt Trường Thiên lộ ra tia sáng cổ quái: “Nguyên nhân chính vì như thế, Đế Thính xuất hiện thường thường đại biểu cho ý chỉ của Thiên Đạo. Cho nên ngay từ trước thời Kỳ Thượng Cổ, Man Tổ đãMore