tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 1003+1004 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 1003: nguyên nhân chân chính Edit+Beta Tiểu Tuyền Có điều Thôi Oánh Oánh cũng không đợi nàng trả lời, lúc này cắn cắn môi nói: “Ta vốn định đem chuyện này nói cho hắn cùng nghe. Trương sinh chỉ cho rằng năm đó ta cùng hắn bỏ trốn , cuốn đi vàng bạc củaMore