tamvunguyetlau.com
Thập niên 70 - Người Đàn Bà Đanh Đá - Chương 35 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 35: ít ăn đòn Edit: Trang Nguyen Beta: Tiểu Tuyền “Hàn cục, Hàn cục, chuyện gì cũng từ từ nói.” Hoàng Vĩ Trung vội vàng tiến lên giảng hòa, xin Hàn Thanh Tùng bớt giận, đừng tranh chấp với Triệu An Bần. Rốt cuộc Hàn Thanh Tùng buông Triệu An Bần ra, mặc dùMore