tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 997+998 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 997: Vĩ Hành Edit: Thu Hang Beta Tiểu Tuyền Một con quái thú lớn như vậy ở trong tửu lâu thì còn làm ăn thế nào? Tiểu nhị lên dũng khí muốn mở miệng, lại thấy cô nương này cười cười, vươn bàn tay nhỏ dài mang bạc ra đè lại, thỏi bạc lậpMore