tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 975+976 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 975: Tính toán lẫn nhau Edit: Hong Van Beta Tiểu Tuyền Giờ phút này Trầm Hạ chắn ở trước mặt Huyền Vũ, bên tai lại truyền đến câu nói sau cùng mà Trường Thiên lưu lại: “Gặp nhau ở cánh rừng phía tây!” Lời còn chưa dứt, thế công tiếp theo của HuyềnMore