tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 973+974 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 973: Bất đắc dĩ Edit: Hong Van Beta Tiểu Tuyền Đây chẳng qua chỉ là một nữ tử phàm nhân mà thôi, bình thường Huyền Vũ ngay cả mắt cũng lười phải liếc một cái. Trong suy nghĩ của nàng, đây chẳng qua chỉ là một loại sinh vật như kiến hôi thôi, phấtMore