tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 971+972 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 971: Không thể đồng ý Edit: Hong Van Beta Tiểu Tuyền Nghe đến đó, trong lòng Trầm Hạ đột nhiên khẽ động: vô luận là Tiên Tông nào bắt được Mộc Chi Tinh thì đều dùng trong việc thúc giục cây cỏ sinh trưởng, làm sao hết lần này tới lần khác nàng lạiMore