tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 967+968 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 967: Nói điều kiện với người chứng kiến Edit: Tiny Beta: Tiểu Tuyền Hắn vốn là người của mạc thiên địa này, tư duy tất nhiên sẽ chịu hạn chế. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu mấy hơi, bắt buộc chính mình phục hồi tinh thần từ trong trạng thái lo lắng cùng hỗn loạn,More