tamvunguyetlau.com
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục - Q08- Chương 937+938 - Tâm Vũ Nguyệt Lầu
Chương 937: Thiên địa bị đến trễ Edit: Tâm Tĩnh Beta: Tiểu Tuyền Mười hai canh giờ đã sớm qua. Sao sương trắng còn chưa tới, làm sao thiên địa chuyển đổi còn chưa bắt đầu….. Sao bọn họ vẫn còn ở lại trong bụng cá voi? Không cần Trường Thiên phải hạ lệnh, ĐồMore